Bläddra

Stege till himlen

Köp här

Stege till himlen

Köp här
Rumänen Marin Sorescus underfundiga och bitskt satiriska dikter nådde såväl litterärt erkännande som en stor publik före hans död i december 1996. Trots kampen mot cancern förmådde han se på döden och livet med resignerat lugn i dessa hans sista dikter. Översättning Dan Shafran.