Bläddra

Stiftelsen Tryggare Sverige Årsrapport 2019

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Brottsorsaker och brottsförebyggande Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

Stiftelsen Tryggare Sverige Årsrapport 2019

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Brottsorsaker och brottsförebyggande Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO som drivs i form av en allmännyttig stiftelse av folkrörelsekaraktär utan bakomliggande vinstintresse. Stiftelsen tar varken emot bidrag från staten eller partier. Verksamheten bygger på finansiering och delaktighet från enskilda företag och bidragsgivare som har sett det som viktigt att stödja denna typ av verksamhet, inte minst utifrån ett CSR-perspektiv. Stiftelsen Tryggare Sveriges arbete är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar inom trygghetsområdet. Ytterst handlar det om att minska brottsligheten och säkerställa att alla som drabbas av brott får hjälp, stöd och skydd. Stiftelsen erbjuder en professionell verksamhet som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Verksamheten bedrivs tvärsektoriellt tillsammans med bl.a. stat, kommun, näringsliv, ideella organisationer och enskilda, alltså privat och offentlig samverkan i nya roller. Med denna årsrapport vill vi redovisa vår syn på läget i Sverige när det gäller några av de vanligaste säkerhetsfrågorna. Årsrapporten innehåller ett tiotal debattartiklar skrivna av i första hand Stiftelsen Tryggare Sveriges medarbetare. Artiklarna handlar om läget inom polisen, om brott i nära relationer och om kommunernas brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete m.m. Rapporten speglar således viktiga frågor som har diskuterats i Sverige 2019.