Bläddra

Stjärnfamiljejuridik : Svensk familjelagstiftning ur ett normkritiskt perspektiv

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Stjärnfamiljejuridik : Svensk familjelagstiftning ur ett normkritiskt perspektiv

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Det finns många olika familjekonstellationer. Familjejuridiken är dock inte lika för alla. Den grundar sig på antaganden om hur människor lever och bör leva, vilket påverkar dem som inte följer normen. Det betyder att det finns människor som har svårare att bilda familj på ett rättsligt säkert sätt.

Denna bok har flera syften. Ett är att introducera läsaren i svensk familjelagstiftning i stort. Ett annat är att inkludera ett brett spektrum av familjer. Ett tredje syfte är att synliggöra de normer som hittills har styrt lagstiftningen och genom det ge en utgångspunkt för förändring. Ett fjärde är att visa hur man utifrån dagens förutsättningar trots allt kan skapa rättsligt skydd för olika former av familjer.

Boken är indelad i sex delar. De första fyra behandlar centrala familjejuridiska teman: ekonomi, bostad och arv; att få barn och bli erkänd som förälder; förhållanden mellan barn och förälder samt namn. Nästa del består av en normkritisk diskussion och den sista presenterar juridiska strategier för olika familjekonstellationer.

Stjärnfamiljejuridik riktar sig i första hand till studenter, men är också viktig för yrkesutövande, inom både juridik och andra professioner. Den kan också med stor fördel användas av privatpersoner som önskar stöd för att kunna skapa rättslig trygghet för sin familj.

Erik Mägi är jurist och undervisar på Göteborgs universitet.

Lina-lea Zimmerman är beteendevetare och teaterpedagog och arbetar bland annat som projektledare.