Bläddra

Stödja familjer i kris : att arbeta med parallella stödgrupper för barn och föräldrar

Kategorier: Familjepsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap

Stödja familjer i kris : att arbeta med parallella stödgrupper för barn och föräldrar

Kategorier: Familjepsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Stödja familjer i kris beskriver hur man kan arbeta med parallella stödgrupper för barn och föräldrar i kris. Boken tar sin utgångspunkt i teoretiska perspektiv på stödgrupper och krisreaktioner men fokus ligger på det konkreta arbetet i grupperna. Boken tar upp bland annat gruppindelning, hur man kan arbeta med teman och övningar och vilka krav som ställs på gruppledarna. I bokens appendix finns utförliga instruktioner till övningar och lekar.

Ett mycket uppskattat sätt att genomföra parallellt stödgruppsarbete är genom en modell med stödhelger, där familjer träffas en hel helg vid två tillfällen. Boken visar hur man kan planera och genomföra stödhelger och innehåller mängder av konkreta tips och erfarenheter.

Stödja familjer i kris riktar sig till dig som arbetar med eller vill arbeta med stödgrupper för barn och föräldrar. Boken är skriven av Annika Gillispie, Sofia Grönkvist, Sara Hedrenius och Lotta Polfeldt som alla har stor erfarenhet av parallellt stödgruppsarbete. Boken ges ut i samarbete med BRIS, Röda Korset och Rädda Barnen.