Bläddra

Stormaktens sista krig : Sverige och stora nordiska kriget 1700-1721

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Stormaktens sista krig : Sverige och stora nordiska kriget 1700-1721

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

När det stora nordiska kriget bröt ut 1700 var Sverige en europeisk stormakt. Tjugo år senare hade några av historiens mest klassiska fältslag utspelats. Den forne maktjätten låg i spillror. Vad var det egentligen som hände?

Stormaktens sista krig spänner över framgångarna i Narva och Fraustadt, motgångarna i Poltava och Karl XII:s lite märkliga turkiska exil, men Olle Larsson börjar sin skildring med att beskriva 1600-talets politiska förhållanden. Han visar hur lilla Sverige lyckades ta sig in på de stora militära arenorna. Men så småningom började de ryska offensiverna i östersjöområdet nagga det svenska stormaktsväldet i kanterna och efter fälttåget till Norge tog det i stort sett slut: Karl XII sköts till döds vid Fredrikshald och sedan dröjde det inte många år förrän stora nordiska kriget var över, stormaktstiden likaså.

Stormaktens sista krig bygger på den senaste forskningen och är en bred exposé över allt som följde i fälttågens kölvatten: soldaternas leverne, livet i ockupationsländerna och tillvaron hemma i Sverige. Med kulturhistoriska fördjupningar, diskussioner av politiska, ekonomiska och sociala förhållanden och genusrelationer breddas skildringen av den svenska arméns frammarsch i Europa.

Olle Larsson är fil dr i historia vid Lunds universitet. Han skriver regelbundet i Smålandsposten och Populär Historia. Tillsammans med Lars-Olof Larsson och Lennart Johansson har han tidigare skrivit Smålands historia (2006).