Bläddra

Straffansvar

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Köp här

Straffansvar

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Köp här
"Straffansvar" är en lärobok i ämnet straffrätt. Boken presenterar regelsystemet i straffrättens allmänna del på ett sätt som ska ge förståelse för straffansvarets systematiska uppbyggnad och grund för lösning av straffrättsliga problem. I anslutning till att olika allmänna frågor behandlas av betydelse för att kunna avgöra om brott begåtts redovisas viktiga rättsfall, och ytterligare praktiska exempel presenteras för att underlätta förståelsen av regelsystemet. Verket är främst riktat till studerande i ämnet straffrätt på juristprogrammet och andra utbildningsprogram samt till praktiskt verksamma jurister.