Bläddra

Strategiska offentliga inköp – en praktisk vägledning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Strategiska offentliga inköp – en praktisk vägledning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Den här handboken visar att det krävs ett vidare perspektiv på strategiska offentliga inköp än de delar som regleras i lagarna LOU, LUF och LUFS. Offentliga inköp är lagreglerade och även om inköp i det privata näringslivet inte är det, så styrs även dessa av policy och interna företagsregler. Men det är inte reglerna som avgör om inköpet blir affärsmässigt effektivt. En offentlig inköpare måste ha tillräckliga kunskaper om lagstiftningen för att kunna utföra ett professionellt arbete, detta på samma sätt som en inköpare hos exempelvis Ikea måste känna till den inköpspolicy som gäller där. Det strategiska offentliga inköpet innefattar följande huvudmoment: ♦ Affärsstrategisk analys ♦ Upphandlingsfas ♦ Avrop och avtalsutnyttjande ♦ Avtalsuppföljning och avtalsstyrning De största kostnadsbesparingarna finns i den affärsstrategiska analysen och i avtalsuppföljningen. Det är också där verksamhetens kvalitetskrav bör analyseras så att inköpsresultatet blir i linje med vad uppdragsgivaren kan förvänta sig. Vi hoppas att du som läsare har användning av bokens praktiska tips och blir stimulerad att utnyttja de olika affärsmöjligheter som offentliga inköp innebär.