Bläddra

Stress i unga år

Köp här

Stress i unga år

Köp här
Om vi skall komma till rätta med detta stora samhällsproblem krävs det att vi angriper problemet från olika håll. För det står helt klart att det inte finns en orsak till problemet och därmed heller inte en lösning.

Stress i unga år är en enkel och översiktlig introduktion till hur stress yttrar sig och påverkar barn och ungdomar. Boken ger en kort bakgrund och beskriver symptom och orsaker men lägger störts vikt vid förbättringsåtgärder och så kallade friskfaktorer. Med ett positivt anslag ger den underlag till eftertanke och förslag till åtgärder som kan iscensättas där dagens barn och ungdomar lever och verkar - i skolan, i hemmet och ute i samhället.

Boken är rikligt illustrerad och tryckt i fyrfärg.