Bläddra

Stringent Elevpaket – Digitalt + Tryckt – Samhällskunskap 2-3

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora

Stringent Elevpaket – Digitalt + Tryckt – Samhällskunskap 2-3

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här
Stringent är ett läromedel för kurserna samhällskunskap 2 och 3. Det fokuserar på ett antal samhällsvetenskapliga begrepp, modeller och teorier med vars hjälp eleverna kan analysera, förstå och förklara olika samhällsfrågor. Tidigt introduceras begreppen genus, klass och etnicitet som användbara analysverktyg för att skapa en normkritisk diskussion om olika samhällsfrågor. Mycket fokus läggs också på globaliseringens orsaker och konsekvenser. I det avslutande kapitlet finns ett exempel på hur en uppsats kan skrivas – eleverna får en mall att använda i sitt arbete med samhällsfrågor. Mallen kan även användas i arbetet med gymnasie­arbetet och i andra ämnen samt vid studier på högskola eller universitet. Stringent består av en tryckt bok och ett digitalt läromedel – en kombination som är perfekt för blended learning. I det digitala läromedlet ingår en interaktiv version av boken, inläst med textföljning, interaktiva uppgifter, kapitelsammanfattningar, filmer och självvärderingsrutor till varje kapitel. Ny upplaga I denna uppdaterade upplaga har nya avsnitt tillkommit om bl.a. brexit, #metoo och Agenda 2030. Dessutom har kapitlet om källkritik helt omarbetats, till att ha större fokus på dagens medieklimat, sociala medier, fake news och alternativa medier. Det digitala läromedlet har kompletterats med nya typer av interaktiva uppgifter, där eleverna till exempel får träna sin förmåga att argumentera.