Bläddra

Strukturfonder och kulturarvsprojekt : Exempel från norr till söder – turism, stadsutveckling och hantverk

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här

Strukturfonder och kulturarvsprojekt : Exempel från norr till söder – turism, stadsutveckling och hantverk

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här
Sverige går in i en ny programperiod för EU:s struktur- och investeringsfonder under åren 2021–2027. Riksantikvarieämbetet vill genom denna skrift inspirera kulturarvsaktörer att söka finansiering från EU:s fonder.