Bläddra

Studiegapet mellan inrikes och utrikes födda elever

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Studiegapet mellan inrikes och utrikes födda elever

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Utrikes födda elever presterar sämre i skolan jämfört med elever som är födda i Sverige. Och skillnaderna i studieresultat har ökat över tiden, framför allt under det senaste decenniet. Nationalekonomerna Hans Grönqvist och Susan Niknami har i denna rapport kartlagt och analyserat dessa skillnader mellan inrikes och utrikes födda elevers studieresultat i grundskolan och gymnasiet. Det datamaterial som studien bygger på täcker samtliga 3,2 miljoner elever som har gått ut grundskolan sedan 1988. Författarna har kunnat följa elever över tid från grundskolan till gymnasieskolan. De har bland annat undersökt skillnader i medelbetyg, gymnasiebehörighet, val av studieprogram till gymnasiet samt avslutad gymnasieexamen.

Hans Grönqvist, docent i nationalekonomi, Uppsala universitet och IFAU, och Susan Niknami, fil.dr i nationalekonomi, Stockholms universitet.