Bläddra

Studier och resor i USA

Köp här

Studier och resor i USA

Köp här
En oumbärlig handbok och en rik kunskapskälla för dem som planerar att studera eller arbeta i USA. Hur ansökningsprocessen går till, hur man söker bidrag och uppehållstillstånd, vad man behäver veta inför själva resan, livet på campus och mycket mer.

USA är ett av de populäraste länderna för utlandsstudier och kvaliteten på utbildningen är hög. I Studier och resor beskrivs ingående de olika universiteten och colleges, utbildningsmöjligheterna samt planering och uppläggning av studierna.

Man får veta hur man väljer universitet, hur ansökningsprocessen går till och vilka test och prov man måste genomgå.

Kapitlet finansiering av studier i USA handlar om att ansöka om studentvisum och vilka stipendier och bidrag man kan söka.

Boken ta upp hur man söker uppehållstillstånd, s k Green Card, och arbetstillstånd. Vidare får man tips inför resan t ex att köpa biljetter, försäkringar, körkort, post och bank m m.

Den vikt livet på campus har för studenterna och alla aktiviteter där är utförligt beskrivna. Dessutom förklaras undervisningen, det amerikanska betygssystemet, praktik och avslutning.

I boken finns ytterligare en mängd värdefull information som t ex en historisk bakgrund av det kontrastlika landet, amerikanskt vardagsliv, klimat, religion, etikett, ungänge och amerikanska traditioner.

I bilagorna finns ordlista och uppgifter om delastater, helgdagar, mått och vikt, pengar och adresser.

Boken bygger på Adele Heilborns Resor, studier och affärer i USA som gavs ut första gången 1946. Texten har i denna nya bok tagits fram av Sverige-Amerika Stiftelsen.