Bläddra

Styckegods – Vägtransport av farligt gods

Kategorier: Motorfordonsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik Vägtransport och åkerier
Köp här

Styckegods – Vägtransport av farligt gods

Kategorier: Motorfordonsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik Vägtransport och åkerier
Köp här
Boken ger grundläggande kunskap om hur man skyddar sig själv och andra mot de risker som finns i samband med transport av farligt gods. Handboken är i första hand avsedd för den som ska utbilda sig till förare av fordon eller transportenheter som medför farligt gods. I boken beskrivs innehållet i utbildningen, lagar och föreskrifter samt bakgrund till bestämmelserna på området. Här redogörs också för ansvarsförhållanden, godsets indelning i olika faroklasser, transporthandlingar, allmänna transportbestämmelser, undantagsbestämmelser samt särskilda bestämmelser för de olika klasserna. Det finns även en ämneslista över de flesta kemiska benämningar som tilldelats UN-nummer. Upplagan gäller 2021–2022.