Bläddra

Suicidalitet som problemlösning, olyckshändelse och trauma

Kategorier: Medicin och omvårdnad

Suicidalitet som problemlösning, olyckshändelse och trauma

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Denna bok förändrar radikalt synen på suicidalitet. Att tänka på självmord är normalt och ofta nyttigt, vilket dock kan stegras till en livsfarlig handling. Genom ältande och bildseende utvecklas en suicidal plan, en tickande bomb. Minsta trigger kan utlösa en katastrof, en psykisk olyckshändelse. Den redan traumatiserade suicidala personen blir överväldigad av sina känslor och tankar, ytterligare ett psykiskt trauma. När hon vaknar efter ett suicidförsök bör hon därför hälsas välkommen tillbaka till livet med varm känsla, omtanke och tröst, som underlättar bearbetandet av detta trauma samt blir början till en mer ingående förståelse och behandling av hennes suicidalitet.

Boken vänder sig till alla som i sitt yrke möter suicidala personer men också till alla som själva brottas med dessa problem eller har närstående som gör eller gjort det.