Bläddra

Surrogatmödraskap

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Surrogatmödraskap

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Surrogatmödraskap är ett växande juridiskt fält som med hänsyn till dess kontroversiella natur blir mycket intressant. Surrogat utmanar flera rättsprinciper såsom t ex mater semper certa est, innebärande att den som föder ett barn alltid är dess mor. Generellt utmanas frågor om faderskap och moderskap samt barnets bästa. Huvudfokus i boken är surrogatmödraskap är ur ett juridiskt perspektiv som framförallt ska bidra med en redogörelse av den svenska lagstiftningen samt hur denna växt fram och vilka betänkanden som gjorts längs vägen. Även rättsprocesserna för parterna efter ett surrogatarrangemang berörs.