Bläddra

Svåra ord i Bibeln : och i sånger och psalmer

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Ordböcker i särskilda ämnen Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Religion och tro Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Svåra ord i Bibeln : och i sånger och psalmer

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Ordböcker i särskilda ämnen Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Religion och tro Uppslagsverk och referensverk
Köp här
Bebåda, helgelse, förnedringskropp, återlösa, besegla, fåvitsk, förstling, beskärm, förstockad, utsprungen ... ja, vad betyder de där orden vi stöter på i Bibeln och i olika sånger och psalmer? Som låneorden halleluja, hosianna och det enkla amen ... De tidiga bibelöversättningarna gav oss åtskilliga ord som kom att rota sig i vårt språk. Många uttryck har med tiden försvunnit ur vårt dagliga tal men lever kvar i sångerna. Somliga ord har fått en ny innebörd medan andra används utan att vi har en aning om vad de egentligen betyder. Sedan har vi ord och formuleringar som bara används i kristna sammanhang och som kan vara svåra att förstå och närmast obegripliga för utomstående. Den här lilla ordboken förklarar enkelt, kortfattat och lättbegripligt innebörden i alla dessa ord och begrepp.