Bläddra

Svåra samtal

Köp här

Svåra samtal

Köp här
En del i ett ledarskap är att kunna hantera svåra situationer som t.ex. uppsägning, omplacering, missbruksproblem. Känner du igen funderingar som “Ska jag ta upp det här...?” eller ““Om jag nu måste... hur ska jag göra?”“ Du är i gott sällskap. Denna bok är skriven för att på ett enkelt och handfast sätt hjälpa dig att förbereda och genomföra de svåra samtal som du som ledare måste hantera.

Ur innehållet:
Kommunikation en utmaning
Att lyssna aktivt
Samtal som är svåra
Krisreaktioner
Praktiska förhållningssätt
Förberedelser
Förslag på samtals struktur

HR-biblioteket är en serie böcker skrivna för dig som vill bli en bättre ledare. Böckerna ger dig som chef den kunskap och de handfasta redskap som du behöver för att skapa ett bra arbetsklimat och nå verksamhetens mål. Författaren Annica Galfvensjö är beteendevetare och har under många år arbetat med människor och organisationer i olika befattningar och branscher. Längst bak i varje bok finns en bilaga med mallar som innehåller konkreta frågor, tips och anvisningar hur man tillämpar bokens innehåll.