Bläddra

Svart hud – vita masker

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Etnicitet Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kolonialism och imperialism Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor
Köp här

Svart hud – vita masker

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Etnicitet Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kolonialism och imperialism Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor
Köp här
Som få andra texter ger oss Fanons bok atmosfären och idéerna i befrielsens politiska kultur just före avkoloniseringen. Samtidigt hjälper den läsaren att upptäcka att kolonialismens attityder lever kvar, nästan intakta, fastän i metropolen idag, i form av samma tillbakahållna erkännande. "Svart hud, vita masker" är skriven med stor uppriktighet, ofta krånglande, men plötsligt upprymd och poetisk på tidens sätt, i Césaires stil, otroligt vacker och sen komplicerad till vanvett, men hela tiden fängslande. Något kan tilläggas: här ser man varför han var så förutseende då det gäller avkoloniseringen i Afrika.

Den noggranna analysen av de förtrycktas tänkesätt och attityder ger honom nycklar till hur det kunde gå, och gick...

"I dag, då en andra befrielse är på mångas läppar i Afrika, läses Fanon på nytt. Bättre än någon annan förutsåg han de kommande misstagen. Därför har han alltjämt något viktigt att säga också här." – Anders Ehnmark, Expressen

"Det vilar en avgrund mellan denna text och den sortens akademisk pappslöjd som i den angloamerikanska världen förväxlas med politiskt engagemang." – Johan Dahlbäck, GP