Bläddra

Svärtorna i våra liv : dikter

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Modern och samtida poesi Poesi

Svärtorna i våra liv : dikter

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Modern och samtida poesi Poesi
Svärtorna i våra liv

Boken är ett försök att beskriva människans utsatthet i tillvaron, i förhållandet till naturen, relationer och tidens gång. Med hjälp av poesins koncentrerade form, vill texten skapa en slags meningsfullhet och göra vår tillvaro mer begriplig.

Dikterna kan ses som länkar mellan olika aspekter av tillvaron, mellan liv och död, det ljusa och mörka eller mellan hopp och förtvivlan. I detta mellanrum har naturen och särskilt fåglarna i vår närhet en stor uppgift.