Bläddra

Svensk arbetsrätt

Köp här

Svensk arbetsrätt

Köp här
Ger en koncentrerad, systematisk helhetsbild av den svenska arbetsrätten. Tyngdpunkten ligger på den privata sektorn men framställningen omfattar även den offentliga arbetsrätten. Behandlar Inte bara den omfattande lagstiftningen, utan även den avtalsreglering som kompletterar och ibland ersätter lagreglerna, exempelvis löneförhandlingsavtalen. Stor uppmärksamhet ägnas även frågor som företagsdemokrati, arbetsmiljölagstiftning, jämställdhetslagen och annan diskrimineringslagstiftning.


I denna upplaga har avsnitten om svensk arbetsrätt i förhållande till den europeiska och den internationella arbetsrätten utvidgats. I ett nytt kapitel behandlas diskrimineringslagstiftningen och i nya avsnitt bl a arbetsgivarbegreppet, arbetsmiljöansvar, uthyrning av arbetskraft, utstationering av arbetstagare, verksamhetsövergång och konkurs.