Bläddra

Svensk kod för bolagsstyrning : med kommentarer för praktisk tillämpning

Köp här

Svensk kod för bolagsstyrning : med kommentarer för praktisk tillämpning

Köp här

Den svenska koden för bolagsstyrning har nu tillämpats av de största börsbolagen sedan sommaren 2005, och förändringar med anledning av koden kan märkas, bl.a. på bolagsstämmor och i årsredovisningar.

Här kommenteras koden punkt för punkt av författaren som sätter in regelverket i sitt aktiebolagsrättsliga sammanhang. Den nya upplagan är uppdaterad med hänsyn till bl.a. nya aktiebolagslagen. Kodgruppens förarbeten och de remissyttranden som haft stort inflytande på kodens slutgiltiga lydelse behandlas också.

Författaren har i framställningen särskilt inriktat sig på den praktiska tillämpningen av reglerna och att ge handfasta råd och anvisningar till de företag som ska implementera koden i sin bolagsstyrning. Vidare ges utförliga exempel på förklaringar för bolag som väljer att i vissa delar avvika från koden.
Kommentaren avslutas med en detaljerad checklista för implementering av koden samt med förlagor till bl.a. bolagsstyrningsrapporter och rapporter om den interna kontrollen.

Carl Svernlöv är verksam som advokat vid Baker & McKenzie Advokatbyrå. Han forskar och undervisar även vid Stockholms universitet, och har tidigare bl.a. skrivit "Aktiebolagets suppleanter" och "Internationella avtal - i teori och praktik", båda utgivna på Norstedts Juridik.

Kodgruppens betänkanden, engelsk kodtext m.m. kan också beställas:
Svensk kod för bolagsstyrning. Betänkande av Kodgruppen. SOU 2004:130

Swedish Code of Corporate Governance. Engelsk översättning av kodens text i särtrycket till SOU 2004:130