Bläddra

Svensk litteratur i Frankrike

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här

Svensk litteratur i Frankrike

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här
Sveriges litterära närvaro i Frankrike sträcker sig ett par hundra år tillbaka, men det var först under andra hälften av 1900-talet som flödet av svensk litteratur till Frankrike sköt fart på allvar. På 1980- och 1990-talen var utgivningen av svensk litteratur i fransk översättning, framför allt på prosans område, så omfattande att man till och med talade om en svensk litteraturvåg i Frankrike. Denna utveckling konsoliderades under de första decennierna av 2000-talet, inte minst karakteriserades denna period av den svenska kriminalromanens exceptionella framgångar på den franska bokmarknaden. Förmedling, utgivning och översättning representerar i detta sammanhang centrala litterära verksamheter och de utgör huvudprincipen för bokens indelning i tre avdelningar, vilka var och en innehåller av författaren tidigare publicerade artiklar med anknytning till en av aspekterna i fråga. Verksamheterna är nära förbundna med varandra, men med tyngdpunkten lagd på olika aktiviteter, och de är alla tre lika nödvändiga om man vill ge en beskrivning av den svenska litteraturens plats och betydelse i Frankrike