Bläddra

Svensk politisk historia – Strid och samverkan under tvåhundra år

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap

Svensk politisk historia – Strid och samverkan under tvåhundra år

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Boken handlar om utvecklingen inom svensk politik under två sekler – om maktkamp, reformer, politisk kultur och framväxten av ett partiväsende och de utmaningar detta ställs inför i takt med att samhället förändrats. Med avstamp i 1809 års regeringsform får vi följa utvecklingen från det kungliga ”allenarådandets tid” till att Fredrik Reinfeldt – som första borgerliga statsminister sedan demokratins införande – väljs om efter valet 2010. Viktiga politiska händelser och förlopp blir föremål för ingående analys, exempelvis representationsreformen, unionskrisen, parlamentarismens genombrott och den allmänna rösträttens genomförande, framväxten av välfärdsstaten, de ekonomiska kriserna och den successiva omläggningen av den ekonomiska politiken, samt Sveriges väg in i EU. Svensk politisk historia behandlar också vad som kännetecknar den svenska politiska kulturen och hur den förändrats. Här uppmärksammas bland annat samförståndets roll, nationalismen och 1920-talets rasbiologi, liksom hur den socialdemokratiska hegemonin vuxit fram och under senare decennier utmanats samt hur den omfattande globalise-ringen påverkat politiken i Sverige. Boken vänder sig i första hand till studenter i statsvetenskap och historia men även till den politiskt intresserade som vill lära sig mer om svensk politik. Andra upplagan