Bläddra

Svensk prosodi i praktiken : instruktioner och övningar i svenskt uttal, speciellt språkmelodin

Köp här

Svensk prosodi i praktiken : instruktioner och övningar i svenskt uttal, speciellt språkmelodin

Köp här

Med Svensk prosodi i praktiken inleddes en ny epok inom uttalsundervisningen i svenska som andraspråk. Den har nu blivit en klassiker, är obligatorisk kurslitteratur på de flesta lärarutbildningslinjer och har inspirerat till efterföljare i samma anda.

Svensk prosodi i praktiken är den hittills enda läroboken som ger en fullt genomtänkt metodik för språk- och uttalsinlärning på prosodins grund och dessutom en komplett och konkret handledning i svensk prosodi på ord-, fras- och satsnivå.

Boken är skriven på ganska lätt svenska för elever som vill reparera sin svenska och för lärare som vill hjälpa sina elever att slippa reparationsarbete, dvs. att från början lära sig sådan svenska som befrämjar istället för hindrar kommunikationen med infödda svenskar. 

Denna titel har tidigare givits ut av Hallgren & Fallgren men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.