Bläddra

Svenska dag för dag : allt-i-ett-bok – sfi kurs C (GERS A2/A2+)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Svenska dag för dag : allt-i-ett-bok – sfi kurs C (GERS A2/A2+)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Svenska dag för dag C är en allt-i-ett-bok för sfi kurs C och annan undervisning i svenska. Läromedlet passar särskilt för deltagare med snabb progression eller för dem som redan har vissa grundkunskaper och snabbt vill komma vidare.

Boken utgår ifrån nio veckors tänkta heltidsstudier. Varje vecka jobbar man med ett nytt tema, till exempel arbete, bostad, sjukvård eller matlagning.

För att ge struktur åt både deltagare och lärare ser upplägget likadant ut varje vecka. En ny deltagare kan alltså börja i den vecka där den övriga gruppen redan befinner sig. Detta underlättar för skolor med kontinuerligt intag och för lärarens planering.

Måndag: Ordkunskap och läsning
Tisdag: Ordkunskap och läsning
Onsdag: Grammatik
Torsdag: Mer grammatik och skrivövningar
Fredag: Hör- och talövningar

Alla texter finns inlästa på www.svenskadagfordag.se