Bläddra

Svenska dag för dag : sfi kurs A

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Svenska dag för dag : sfi kurs A

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Svenska dag för dag A är en allt-i-ett-bok för sfi kurs A och annan undervisning i svenska. Läromedlet vänder sig främst till elever som är i början av sin litteracitetsutveckling. Boken kan med fördel användas som ett komplement till alfabetiserings- och latiniseringsundervisning.

Boken är uppdelad i nio kapitel och utgår ifrån nio veckors tänkta heltidsstudier. Varje vecka jobbar man med ett tema – skola, vardag, familj, hälsa eller bostad. Texterna är vardagsnära med såväl enkla som mer utbyggda meningar. De fyra färdigheterna – läsa, skriva, höra och tala – är fördelade över veckans arbetsdagar.

För att ge struktur åt både deltagare och lärare ser upplägget likadant ut varje vecka. En ny deltagare kan alltså börja i den vecka där den övriga gruppen redan befinner sig. Detta underlättar för skolor med kontinuerligt intag och för lärarens planering.

Måndag: Ordkunskap och läsning
Tisdag: Ordkunskap och läsning
Onsdag: Grammatik
Torsdag: Mer grammatik och skrivövningar
Fredag: Hör- och talövningar

Alla texter finns inlästa på www.svenskadagfordag.se