Bläddra

Svenska för sjukvårdspersonal

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen

Svenska för sjukvårdspersonal

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Köp här
Svenska för sjukvårdspersonal är ett nybörjarmaterial för utländsk vårdpersonal som planerar att arbeta i Sverige och som behöver kunskaper i svenska med medicinsk inriktning.

Tyngdpunkten i boken ligger på autentiska dialoger mellan vårdpersonal och patienter. Dialogerna kompletteras med faktatexter och övningar av olika slag.

Svenska för sjukvårdspersonal innehåller rikligt med bilder som underlättar ordinlärningen. Boken ger ett ordförråd på cirka 1000 ord. Facit och en svensk-engelsk ordlista finns i slutet av boken.

Boken tar bland annat upp följande områden:
– namn, siffror och mått,
– kroppsdelar och inre organ,
– yrken och miljöer inom sjukvården,
– kläder, instrument och annan sjukvårdsutrustning,
– hälso- och friskvård,
– vaccinationer,
– biverkningar.

Svenska för sjukvårdspersonal består av:
– en lärobok och
– ljud på nätet.