Bläddra

Svenska i tiden Kurs C Muntlig och skriftlig kommunikation, Lärobok C

Köp här

Svenska i tiden Kurs C Muntlig och skriftlig kommunikation, Lärobok C

Köp här
Svenska i tiden för gymnasieskolan är ett generöst och lättillgängligt läromedel, med bredd och variation i både text och bild.

För varje kurs finns läroböcker, som är både lärobok och antologi samt Svenska Blad, lärarens kompendium. Gemensam för kurs A och B är Elevens handbok.

Kurs A och B
Svenska i tiden kurs A och B finns nu i en reviderad upplaga.

I läroböckerna är texter, uppgifter och bilder delvis nya och layouten har moderniserats. Liksom tidigare upplaga är även de nya läroböckerna kombinerade läroböcker/antologier.

Svenska Blad har anpassats till de nya läroböckerna och även här finns en hel del nytt material. Svenska Blad kompletterar läroböckerna och består till stor del av kopieringsunderlag.

Gemensam för kurs A och B är Elevens handbok som var den första boken som kom ut i denna nya upplaga. De ursprungliga handböckerna för kurs A respektive B är i och med revideringen sammanslagna till en bok.

Grön och röd
De reviderade läroböckerna finns i två versioner för kurs A respektive kurs B, en grön och en röd:

 • Lärobok A grön
 • Lärobok A röd
 • Lärobok B grön
 • Lärobok B röd
 • De gröna läroböckerna har ett mindre omfång än de röda. Uppgifterna i de gröna böckerna är också mer konkreta och inriktade på färdighetsträning. I de röda läroböckerna är textutdragen mer litterärt avancerade. Här är uppgifterna mer krävande, främst därför att de är öppnare och därmed ställer högre krav på elevens förmåga att själv ta initiativ och strukturera sitt arbete.

  Till kurs A finns dessutom två separata teman med olika svårighetsgrad: Extra tema Livslust har grön marginalfärg för att signalera att textutdragen är kortare och uppgifterna mer konkreta. Extra tema Öar har röd signalfärg för att visa att texter och uppgifter ställer högre krav på användaren.

  Kurs A
  De nyreviderade läroböckerna för kurs A – Lärobok A grön och Lärobok A röd – är liksom den tidigare läroboken kombinerade läroböcker/antologier. De sex temana i de nya böckerna är:

 • Resor
 • Utmaningar
 • Kriser
 • Kärlek
 • Myt och saga
 • Att äga ett språk
 • Eftersom temana är desamma i båda böckerna fungerar grön och röd utmärkt att använda parallellt i en klass, om man vill det. Inom varje tema finns några texter och bilder som är gemensamma för båda versionerna för att detta ska vara möjligt.

  Den reviderade versionen av Svenska Blad A kompletterar båda läroböckerna. Här återfinns kopieringsunderlag med t ex övningar i grammatik, analysmodeller, uppgifter, texter och förslag på tester.

  Två extra teman
  De två extra temana Livslust och Öar har olika svårighetsgrad (se ovan) och kompletterar läroböckerna för kurs A. De har samma struktur som läroböckerna. Till samtliga texter finns rikligt med uppgifter för arbete individuellt eller i grupp. Böckerna avslutas med förslag till projektarbeten.

  Extra tema Livslust innehåller skönlitterära texter av bland andra Tove Jansson, Max Lundgren och Henning Mankell och tidningsartiklar om människor som utmanar sina gränser och överlever trots allt.

  Extra tema Öar innehåller skönlitterära texter av bland andra Platon, P C Jersild och Jamaica Kincaid. Textutdrag, dikter och artiklar är grupperade under rubriker som Aiolos ö, Sommaröar och Robinsonader.