Bläddra

Svenska impulser 3 Svenska som andraspråk

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Svenska impulser 3 Svenska som andraspråk

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Svenska impulser 3 sva har ett innehåll som engagerar och fördjupar. Boken bygger tydligt vidare på elevernas tidigare kunskaper, samtidigt som eleverna utmanas i sin språk- och kunskapsutveckling och får en god grund för fortsatta studier.

Boken består av fem gedigna block:

Blocket I språkens värld har fokus på frågor kring flerspråkighet och identitet, och hur jämförelser mellan språk kan gynna den egna språkutvecklingen. Blocket beskriver också konkreta strategier för språkinlärning med inriktning på läsning och skrivande av formella texter.   

Blocket Retorik i teori och praktik utvecklar elevernas förmåga att leda och delta i förberedda och strukturerade samtal, tala inför grupp och göra retorikanalyser. Här finns både exempeltal och tal att använda för retorikanalys. Blocket ger också exempel på strategier för hur man kan förstå och göra sig förstådd i samtal.

Blocket Mot ett formellt skrivande utvecklar elevernas förmåga att läsa och skriva texter av vetenskaplig karaktär. De får också fördjupade kunskaper i informationssökning och kritisk granskning av källor. Här finns även ett temakapitel som ger underlag för pm-skrivande och tränar eleverna inför det nationella provet.

Blocket Nycklar till litteraturen fördjupar elevernas kunskaper om skönlitteratur och utvecklar deras förmåga att läsa, samtala om och analysera litteratur. Här får eleverna möta skönlitteratur i olika genrer och från olika tider, samt öva sig i att göra litterära analyser.  

Det sista blocket, Språksläktskap och språkförändringar, handlar om var människans språk kommer ifrån och hur språken är släkt med varandra. Det handlar också om vad som gör att språk hela tiden förändras, med fokus på svenska språkets historia. Blocket ger även inblick i hur andra språk har förändrats genom tiderna. 

Svenska impulser 3 sva är anpassad för Gy25, nivå 3, men fungerar även för kursen svenska 3.