Bläddra

Svenska impulser 8 Grundbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Svenska impulser 8 Grundbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Svenska impulser 8 grundbok innehåller åtta kapitel som stöttar elevernas utveckling i muntlig och skriftlig framställning, samt stärker deras kunskaper om litteratur och språk. Den tydliga strukturen, den levande berättarrösten och de många uppgifterna med en genomtänkt progression gör att eleverna har lätt att hänga med. I varje kapitel finns också ett fördjupningsuppslag. Där får eleverna möjlighet att lära sig mer om till exempel olika genrer och författare. Du hittar följande kapitel i boken: Att läsa och tolka skönlitteratur, Att leda och dela i samtal om texter, Novellen, Litteraturen genom tiderna – Antiken, Medeltiden och Renässansen, Informationssökning, källtillit och sökkritik, Att skriva resonerande text, Att skriva argumenterande text, Minoritetsspråk i Sverige. Sist i boken finns det en grammatiköversikt som tar upp satsdelar och språkriktighet. Hela boken finns inläst på övningsmästaren.se, där hittar du också uppgifter som tränar bland annat läsförståelse, stavning, ordkunskap, synonymer, begrepp, satsdelar och språkriktighet. Svenska impulser bygger på de reviderade kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk (Lgr22).

 

Teman i boken:

  1. Att läsa och tolka skönlitteratur 
  2. Att leda och delta i samtal om texter 
  3. Novellen 
  4. Litteraturen genom tiderna – antiken, medeltiden och renässansen 
  5. Informationssökning, källtillit och källkritik 
  6. Att skriva resonerande text 
  7. Att skriva argumenterande text 
  8. Minoritetsspråk i Sverige 

 

Satsdelar och språkriktighet