Bläddra

Svenska Komplett – Läsning och läsförståelse åk 1 – Molly och Noa Arbetsbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Svenska Komplett – Läsning och läsförståelse åk 1 – Molly och Noa Arbetsbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Arbetsbok till Molly och Noa, en läsebok för åk 1 i serien Svenska Komplett.
I den här arbetsboken finns det läsförståelsefrågor till varje kapitel. Frågorna är indelade i olika nivåer: Hitta svaren i texten, Lista ut svaren med hjälp av texten och Vad tycker du?/Vad tror du?/ Berätta.
Det finns även varierande extrauppgifter. Exempel: korsord/Vad betyder orden?, ordna händelser i kronologisk ordning, sammanfatta det du har läst, gör en serie.
Läseboken Molly och Noa finns i två nivåer: Gröna nivå och Gul nivå. Arbetsboken passar till båda nivåerna.