Bläddra

Svenska tillsammans årskurs 4, bok 1: Läsa, Skriva, Samtala

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Svenska tillsammans årskurs 4, bok 1: Läsa, Skriva, Samtala

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Svenska tillsammans är ett nytt basläromedel i svenska för årskurs 4-6 där det aktiva och gemensamma språkarbetet står i centrum. Genom att läsa och samtala om engagerande texter - och skriva i olika genrer - utvecklar eleverna såväl sitt språk som sina tankar och känslor. 

I Svenska tillsammans tränar också eleverna sin läs- och ordförståelse på ett varierat sätt. Bas- Gå vidare- och Utmaningsuppgifter gör det enkelt att differentiera undervisningen och låta eleverna arbeta på olika nivåer.


Varje årskurs består av två böcker:
Svenska tillsammans bok 1 - Läsa, Skriva, Samtala
och 
Svenska tillsammans bok 2 - Texttyper & Språklära
Bok 1 har fokus på att eleverna läser, skriver och samtalar om innehållet i olika texter (dikter, noveller, fabel och artikel). Bok 2 fokuserar på texttyperna i läroplanen och språklära. 


Svenska tillsammans för årskurs 4 består också av ett digitalt lärarmaterial (som stöttar lärarens undervisning) och en digital elevträning med självrättande uppgifter som bygger vidare på uppgifterna i böckerna.
 

Svenska tillsammans årskurs 4, bok 1 - Läsa, Skriva, Samtala, består av åtta kapitel och betonar vikten av att läsa och samtala om innehållet i olika texter - tillsammans och enskilt. Alla kapitel innehåller en text som utgör grunden för alla uppgifter, muntliga som skriftliga. 

 

Varje kapitel har en bas-del, en gå vidare-del samt en utmanings-del. Texten i varje kapitel finns alltid i bas-delen. Uppgifterna som är kopplade till textens innehåll fokuserar på läsning, läsförståelse, ordkunskap samt att eleverna på olika sätt samtalar och skriver om innehållet.


I Svenska tillsammans:

  • tränar eleverna läs-och ordförståelse på ett varierat sätt och utvecklar sin förmåga att samtala och skriva.  
  • läser eleverna engagerande texter som uppmuntrar dem att tänka och känna kring innehållet
  • får eleverna arbeta med de olika texttyperna utifrån gemensam och individuell läsning och skrivning
  • finns Bas- Gå vidare- och Utmaningsuppgifter som gör det enkelt att differentiera undervisningen.