Bläddra

Sveriges ekonomi – utsikter till 2035. SOU 2019:61 : Betänkande från Långtidsutredningen (Fi 2017:D)

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Köp här

Sveriges ekonomi – utsikter till 2035. SOU 2019:61 : Betänkande från Långtidsutredningen (Fi 2017:D)

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Köp här
I den här bilagan till Långtidsutredningen (SOU 2019:65, se länk längre ned) beskrivs ett scenario för den makroekonomiska och offentligfinansiella utvecklingen till 2035. Syftet är att ge en samlad bild av den ekonomiska utvecklingen de närmaste 15 åren som kan ligga till grund för diskussion och analys i Långtidsutredningens övriga delar. Ett annat syfte är att identifiera och diskutera viktiga samhällsekonomiska utmaningar som beslutsfattare kommer att ställas inför under den aktuella tidsperioden.

Projektledare för bilagan: Jonas Norlin

Sök på Långtidsutredningen i sökfältet - så får du upp fler bilagor. Skrolla längre ned på den här sidan så finns länk till slutbetänkandet.