Bläddra

Sveriges ekonomi – utsikter till 2035. SOU 2019:61 : Betänkande från Långtidsutredningen (Fi 2017:D)

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Köp här

Sveriges ekonomi – utsikter till 2035. SOU 2019:61 : Betänkande från Långtidsutredningen (Fi 2017:D)

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Köp här

Denna bilaga till Långtidsutredningen beskriver ett scenario för den makroekonomiska och offentligfinansiella utvecklingen till 2035.