Bläddra

Sveriges författning

Kategorier: Juridik
Köp här

Sveriges författning

Kategorier: Juridik
Köp här
Den nya upplagan föranleds främst av 2010 års relativt omfattande förändringar av regeringsformen, riksdagsordningen och anslutande lagstiftning. I en särskild bilaga finns en mera specifik behandling av ändringarna, liksom en tabell som gör en jämförelse mellan lydelserna före och efter ändringarna 2010. Den kan vara av särskild nytta för den som känner regeringsformen i dess äldre lydelse och för den som behöver gå till äldre förarbeten. Boken uppdateras av docent Bengt Lundell. Boken är främst avsedd för utbildningar i juridik, men kan även användas för statsvetenskapliga studier eller för den som behöver en översikt av den svenska författningen. Tjugoförsta upplagan