Bläddra

Sveriges författning

Kategorier: Juridik
Köp här

Sveriges författning

Kategorier: Juridik
Köp här
Sveriges författning Sveriges författning ger en systematisk och koncentrerad framställning av det svenska statsskickets huvudgrunder enligt nu gällande rätt. Strävan är att ge läsaren en överblick över författningsmaterialet och insikt i reglernas inbördes sammanhang. Denna nya upplaga föranleds av ändringarna i reglerna om val och partier, Riksrevisionen samt ändringar i reglerna om Sveriges territorium med mera. Huvudtexten i boken markerar kontinuiteten i författningen. Fler exempel har införts. Texten och språket har uppdaterats och omdisponerats. Boken är främst avsedd för utbildningar i juridik men kan även användas för statsvetenskapliga studier eller av den som behöver en översikt över den svenska författningen. Tjugotredje upplagan