Bläddra

Sveriges författning efter EU-anslutningen

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Sveriges författning efter EU-anslutningen

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
"Vår tid är en tid av konstitutionsskapande", inleder statsvetaren Karl-Göran Algotsson sin stora studie av Sveriges författning. År 1974 fick Sverige en ny regeringsform och sedan 1995 är vi med i Europeiska unionen. Detta ger oss svenskar all anledning att begrunda vårt styrelseskick, konstaterar Algotsson. Sveriges författning efter EU-anslutningen är en systematisk genomgång av de idéer och politiska krafter som format vår nuvarande grundlag. Författaren analyserar den författningspolitiska debatten och granskar det rättsläge som uppstått efter vårt lands anslutning till EU. Den stora frågan är hur Sverige har lyckats tillgodose kraven på konstitutionalism, demokrati och effektivitet. Karl-Göran Algotsson är docent på statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.