Bläddra

Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid. SOU 2012:29

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala effekter av katastrofer Sociala och etiska frågor
Köp här

Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid. SOU 2012:29

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala effekter av katastrofer Sociala och etiska frågor
Köp här
Gudrun - en väckarklocka!

Föreslår åtgärder för att förbereda det svenska samhället för att kunna ta emot internationellt stöd på ett effektivt sätt i samband med kriser och allvarliga händelser. Frågan aktualiserades särskilt efter orkanen Katrina i USA och stormen Grudrun i Sverige år 2005.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreslås få ansvar för bl.a.:
  • Höjd kompetens samt en övning på regional och central nivå under våren 2014
  • Expertstöd
  • Särskilt utsedda ankomst- och avreseplatser för olika transportslag
  • Rakelutrustning till internationella stödgrupper för att säkerställa effektiv kommunikation
  • Media- och kommunikationsplan
Förslagen bygger i stort på de riktlinjer för värdlandsstöd som EU fastställde i januari 2012.