Bläddra

Sweden in a World of Growing Uncertainties : Background report 10 to the Commission on the Future of Sweden. (Underlagsrapport 10 till Framtidskommissionen)

Köp här

Sweden in a World of Growing Uncertainties : Background report 10 to the Commission on the Future of Sweden. (Underlagsrapport 10 till Framtidskommissionen)

Köp här
HAR UTGÅTT - GÅR INTE ATT BESTÄLLA.

Vad är en grön ekonomi? Och hur kan Sverige nå dit?

Svaret beror på hur framtiden ser ut - inte bara i Sverige utan i världen i stort. I en globaliserad värld påverkas Sveriges handlingsfrihet av det som sker utanför landets gränser. Osäkerhet om hur framtiden ser ut påverkar i sin tur möjligheterna att föra Sverige i riktningen mot en grön ekonomi - det är fokus för rapporten.