Bläddra

Swedish hymns : and the stories behind them

Kategorier: Filosofi och religion Konst Kristendom Kristna riktningar Musik Musik: stilar och genrer Noter, sångtexter och libretton Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiös och sakral musik Sångböcker

Swedish hymns : and the stories behind them

Kategorier: Filosofi och religion Konst Kristendom Kristna riktningar Musik Musik: stilar och genrer Noter, sångtexter och libretton Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiös och sakral musik Sångböcker
Köp här

Swedish Hymns innehåller 43 svenska psalmer på svenska och engelska.

Att sjunga tillsammans är en oslagbar gemenskapsbyggare. Den svenska psalmskatten innehåller det mesta – sommarglädje, juleftertänksamhet, stora frågor, Sanctus-jubel.

Swedish Hymns kan bli användbar i flera sammanhang, till exempel i möten med nyanlända, vid gudstjänster med flerspråkiga familjer och vid körresor. Urvalet spänner över hela kyrkoåret och innehåller psalmer för dop, konfirmation, bröllop och begravning samt för morgonbön och aftonbön.

Alla psalmerna är satta som i Den svenska psalmboken, med noter och ackordanalys, och har både svensk och engelsk text. Per Harling presenterar var och en av dem på engelska.

11. How Great Thou Art/O store Gud

21. Sunshine and Rain/Måne och sol

38. By Choosing Not to Let Your Divinity/För att du inte tog det gudomliga

39. Jesus of Nazareth/Jesus från Nasaret

45. I Know That Jesus Died For Our Sake/Jesus för världen

61. Many Are the Lightbeams/Lågorna är många

71. Like Grains of Wheat from Acres/Som spridda sädeskornen

74. You, Lord, Who Chose to Share/Du som gick före oss

90. With Open Mind/Blott i det öppna

103. Prepare the Way, O Zion/Bereden väg för Herran

116. Now Shine a Thousand Candles Bright/Nu tändas tusen juleljus

134. Star of Bethlehem/Gläns över sjö och strand

135. Lo, How We Walk to Jerusalem/Se, vi går upp till Jerusalem

146. The Saviour Is Risen/Vad ljus över griften

147. Praise the Saviour/Upp, min tunga

169. In Heav’n Above/I himmelen

172. They Will Walk to the City of Heaven/De skall gå till den heliga staden

176. Awakened by Your Morning Sun/Din klara sol går åter opp

190. Thy Holy Wings, O Saviour/Bred dina vida vingar

192. The Noise Is Fading/Nu sjunker bullret

197. The Springtime Is Arriving/Den blida vår är inne

199. Now Comes the Time For Flowers/Den blomstertid nu kommer

200. Into the Summertime We Go/I denna ljuva sommartid

201. The Earth Adorned/En vänlig grönskas rika dräkt

210. I Lift My Eyes to You, God, on High/Jag lyfter ögat mot himmelen

217. God, For You All Things Are Clear/Gud, för dig är allting klart

248. Children of the Heav’nly Father/Tryggare kan ingen vara

249. Day by Day/Blott en dag

256. Don’t Be Afraid/Var inte rädd

289. Your Love, O God, Is Broad Like Beach and Meadow/Guds kärlek är som stranden

297. Fair Is Creation/Härlig är jorden

338. Like a Bell I Hear You Chime/Som ett klockspel hör jag dig

411. In God’s Care/Gud har omsorg om vårt släkte

510. As the Night Is Falling/Innan natten kommer

607. I’m Near You Now, My God/Jag är hos dig, min Gud

608. Come Join Us in Our Circle/Vi sätter oss i ringen

709. You Are Holy/Du är helig

711. In God I Believe, One Only/Jag tror på en Gud, en enda

744. Stars and Children/Barn och stjärnor

745. Dance with the Angels/Dansa med änglarna

766. Creed/Trosbekännelse

791. I Hope You Know That You’re Invaluable/Du vet väl om att du är värdefull

942. The Beauty of the Winterland/Din skönhet, som i vintern bor

Glimpses of Swedish heritage through singing together—that’s Swedish Hymns, a collection of anthems set in two languages, and with the story behind each of them presented in English.

Many Swedish revival songs and older hymns were translated into English after the large waves of emigration that started in the 19th century. Later, more have been interpreted by English-language hymn writers, including Lina Sandell’s evening hymn “Thy Holy Wings, O Saviour” (“Bred dina vida vingar”).

Now, Per Harling, Swedish pastor and since many years involved in worship committees in the World Council of Churches and the Lutheran World Federation and a member of the United Methodist Church Global Praise Group, has chosen 43 hymns for this book. Each is presented with the original Swedish lyrics and an English translation, along with melody and chords. Here you will find “Now Comes the Time For Flowers” (“Den blomstertid nu kommer”), “The Earth Adorned” (“En vänlig grönskas rika dräkt”), and “Into the Summertime” (“I denna ljuva sommartid”)—because summertime in Sweden inspires songs! You’ll find beloved favourites such as “How Great Thou Art” (“O store Gud”), and hymns for all other seasons, as well as for Advent, Christmas, Lent, and Easter, and for weddings, baptisms, funerals, morning, and evening.

Each hymn is introduced in English, and in addition to portraits of authors and composers, the stories carry quite a lot of Swedish history, traditions, and spirituality.

Magnus Aronson, well-known Swedish photographer who has worked on several continents, offers images of Swedish seasons, feasts, traditions, and everyday life.

Swedish Hymns is a book for all who are interested in Swedish heritage and spirituality—and for anyone who likes to sing.