Bläddra

Syn och belysning i arbetslivet

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher
Köp här

Syn och belysning i arbetslivet

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher
Köp här
Boken visar hur viktigt det är med bra belysning för att arbeta effektivt och för att undvika belastningsskador och olyckor. Ofta kan enkla åtgärder ge stor effekt. Ämnet synergonomi handlar om att göra belysning och synförhållanden så bra som möjligt. Målsättningen med boken är att öka förståelsen för olika aspekter av god synergonomi och god belysning. Har man den kunskapen är det lättare att analysera sin egen arbetsplats och göra förbättringar. Boken är uppdelad i fem huvudområden: synen, ljuset, arbetsobjektet, synens samspel med den omgivande miljön och samspelet mellan seende och arbetsställningar. Lagkrav i föreskrifter beskrivs, och ett stort antal illustrationer och foton bidrar till att göra ämnet mer praktiskt tillämpbart och lättillgängligt. Boken innehåller också checklistor för att undersöka synförhållanden på arbetsplatsen till exempel vid en skyddsrond. Dessutom finns en checklista som stöd för ökad beställarkompetens i samband med upphandling av belysningsanläggningar.