Bläddra

Synkope – Från trivial till letal

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Synkope – Från trivial till letal

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Medvetandeförlust är en stor utmaning för läkare. Etiologin kan variera från letala arytmier och svårdiagnostiserade psykogena synkopeimitationer till vanliga vasovagala reflexer. Utredning av medvetandeförlust berör ofta flera olika medicinska specialiteter, men till och med den vanligaste formen – reflexsynkope – förbises ofta under både läkarutbildningen och specialisttjänstgöringen.

I denna bok presenteras den vetenskapliga bakgrunden kring svimningsanfall. Den beskriver översiktligt allt från epidemiologi och diagnostik till dagens behandling, som är långt ifrån okomplicerad.

Boken är avsedd att vara till hjälp för alla praktiserande vårdgivare som i vardagen möter patienter med svimningsproblematik.