Bläddra

Systemanalys

Köp här

Systemanalys

Köp här
Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> Varför organiserar vi inte våra företag, sjukhus och vår undervisning så att vi tillgodoser maximal effektivitet, lönsamhet och mänsklig hänsyn?

Systemanalys söker svara på frågor som denna. Boken behandlar i första hand den form av systemanalys som bygger på vetenskaplig metodik, som hävdar att det finns ett objektivt sätt att se på ett system av problem och som till sin hjälp tar matematik, datateknik, ekonomi eller beteendevetenskap.