Bläddra

Systematiskt kvalitetsarbete i äldreomsorgen

Kategorier: Äldreomsorg Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi

Systematiskt kvalitetsarbete i äldreomsorgen

Kategorier: Äldreomsorg Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

I boken beskrivs en arbetsmetod för ett systematiskt upplagt kvalitetsarbete utifrån den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen. Fokus ligger på systematik och ständiga förbättringar.

Grundtanken, som är väl förankrad i forskningen, är att små kontinuerliga förändringar i en verksamhet leder till långsiktiga förbättringar. Det innebär att alla arbetslag ständigt ska befinna sig i ett förbättringsarbete som pågår vid sidan om den ordinarie verksamheten.

Boken är ett måste för chefer och kvalitetsansvariga inom äldreomsorgen eftersom alla som arbetar inom äldreomsorgen har ett tydligt uppdrag att medverka till en god kvalitet. Lagstiftningen tydliggör vilka rättigheter äldre har och vilka krav verksamheterna ska leva upp till.

Systematiskt kvalitetsarbete i äldreomsorgen består av två delar:
• Den första beskriver vad värdegrund är samt ger en teoretisk förankring till hur förbättringsarbete bör läggas upp.
• Den andra består av en metoddel som stegvis och överskådligt beskriver författarens modell för ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån värdegrunden.

Författaren Erika Ask är fil.mag. i förbättringskunskap och kvalitetsförbättring inom vård och omsorg. Hon har lång erfarenhet som chef inom äldreomsorgen, både inom hemtjänst och på särskilt boende, och arbetar i dag som konsult.