Bläddra

Systemutveckling på 2000-talet

Kategorier: Informationsteknik
Köp här

Systemutveckling på 2000-talet

Kategorier: Informationsteknik
Köp här

Denna bok ger en introduktion till datasystemutveckling som täcker både metod och process från flera olika perspektiv. Metodinslagen baseras på objektorientering och fokuseras på analysdelen av utvecklingsarbetet.

Kravhantering samt arkitektur har fått egna kapitel. Processer för systemutveckling beskrivs från ett livscykelperspektiv och projekt ses som en interativ och tidsstyrd verksamhet.

Metoder för modernisering och systemintegration ingår.