Bläddra

Tag hand om tekniken : inventering av kulturhistoriska industrimiljöer

Köp här

Tag hand om tekniken : inventering av kulturhistoriska industrimiljöer

Köp här
Observera att denna titel har försämrad kvalitet jämfört med originalutgåvan. Inventering av kulturhistoriska industrimiljöer. En handledning som i grova drag redogör för vilken processutrustning en inventerare möter i sex olika branscher: kvarnar, sågverk, snickerier, gjuterier, verkstadsindustri och anläggningar för elförsörjning. För varje bransch finns bland annat ordlistor. Dessutom finns ett kapitel om vård och underhåll av olika material i industriminnen, som bygger på ett projekt som Riksantikvarieämbetet genomfört i Karlsholms bruk.