Bläddra

Tajming, kunskap och lite tur

Kategorier: Hälsa, sjukdom och missbruk: sociala aspekter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här

Tajming, kunskap och lite tur

Kategorier: Hälsa, sjukdom och missbruk: sociala aspekter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här
I början av 1990-talet inledde Sverige sitt inträde i EU. Trots löften om att försvara den svenska folkhälsan har en stor del av den då rådande politiken nedmonterats. Samtidigt har den nordiska alkoholpolitiska modellen lyfts som ett föredöme både inom och utom Europa. Samma år som Sverige gick med i EU valdes Sven-Olov Carlsson till förbundsordförande i IOGT-NTO och EU-frågan blev, som han själv beskriver det, starten för hans djupare engagemang i alkoholpolitik. Boken Tajming, kunskap och lite tur följer både hur alkoholfrågan blivit en del av EU:s uppdrag och hur EU:s regelverk påverkat den svenska politiken. Men den beskriver även hur en ideell organisation, en folkrörelse, kan arbeta för att informera, belysa och påverka en fråga inom EU. För Sven-Olov Carlsson har tilltron till förmågan att kunna påverka varit en viktig drivkraft. Inget är ödesbestämt menar han, men tre saker är viktiga; det handlar om rätt tajming, goda kunskaper och lite tur.