Bläddra

Takeover-reglerna : en kommentar

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Takeover-reglerna : en kommentar

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
NASDAQ OMX Stockholms och Nordic Growth Market NGM:s regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (takeover-reglerna) har genomgått en omfattande revidering och gäller i ny lydelse sedan den 1 oktober 2009. Näringslivets Börskommitté utfärdade i anslutning därtill också nya, motsvarande regler för offentliga uppköpserbjudanden på First North, AktieTorget och Nordic MTF (NBK-reglerna). Göran Nyström, Robert Ohlsson och Rolf Skog utgjorde den arbetsgrupp som på Näringslivets Börskommittés uppdrag svarade för revideringen av takeover-reglerna och framtagandet av NBK-reglerna. Erik Sjöman biträdde gruppen i dess arbete. I Takeover-reglerna - En kommentar kommenteras takeover-reglerna samt ges en översikt över NBK-reglerna och de väsentligaste skillnaderna mellan regelverken.