Bläddra

Tal till Sveriges ungdom

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Tal

Tal till Sveriges ungdom

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Tal
Ellen Key (1849-1926) var en svensk författare, pedagog och kvinnosaksideolog. Under tidigt 1900-tal var Key en av Sveriges mest omtalade samhälls- och kulturdebattörer. Hon skrev böcker, artiklar och pamfletter om ämnen som fred, feminism och folkbildning.

Tal till Sveriges ungdom (1910) är en samlingsvolym ursprungligen utgiven på det socialdemokratiska ungdomsförbundets förlag Fram. Samtliga texter i boken härstammar från perioden 1908-1910 och riktar sig – som framgår av bokens titel – främst till ungdomen, i synnerhet den socialistiska ungdomen, som Key, enligt egen utsago, älskar mest. Samtidigt varnar hon för den brist på självkultur som hon tycker sig kunna se hos den unga generationen och menar att det nu är deras uppgift att formulera den nya tidens tankar och att inge hopp inför framtiden.