Bläddra

Talriket Nu börjar vi

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Talriket Nu börjar vi

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

I Talriket inleds varje kapitel med en saga i form av serierutor.  Efter sagan följer ett noggrant strukturerat kapitel.  Arbetsgången bygger på små steg. I steg 1 presenteras ett nytt moment, i steg 2 görs ett test var eleven står och i steg 3 får barnen individuellt fördjupa sina kunskaper.

Innan barnen i år 1 får träffa den kluriga katten; Mästerkatten som är en mästare på uträkningar, har de arbetat i Nu börjar vi.  Här får barnen arbeta med olika aktiviteter för att lära in nya begrepp som över, under, bakom, full, tom, rymmer. Talraden, tidsbegrepp och sortering är andra begrepp som tränas och som blir en stabil grund för den fortsatta matematikinlärningen.  

 Talriket passar för dig som:
• söker ett lärverktyg som ger lust och inspiration
• söker ett material som endast tar upp ett nytt begrepp per kapitel
• vill att eleverna ska arbeta med matematik och samtidigt inspireras av sagor


Författare till Talriket är Curt Öreberg. Curt Öreberg har skrivit många framgångsrika matematikläromedel så som Hej Matematik!  Alfa och Mästerkatten.