Bläddra

Tänk om : nya pengar förändrar världen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk teori och filosofi Nationalekonomi
Köp här

Tänk om : nya pengar förändrar världen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk teori och filosofi Nationalekonomi
Köp här
Varje människa föds inom en given kulturell ram. Ramen består av förtänkta antaganden om hur verkligheten är beskaffad. Vi »vet‹‹ en massa saker utan att ifrågasätta dem. Detta gäller i högsta grad vårt ekonomiska system och synen på vad pengar är. Tänk OM är en liten bok med stort innehåll. Titeln går att läsas på flera sätt: Tänk om vi fått allt om bakfoten. Tänk om det inte alls är som vi tror. Tänk om vi faktiskt kan förändra. Tänk om det finns ett överflöd av pengar. Tänk om! I betydelsen tänk till, eller tänk över saken en gång till. Byt perspektiv. Vi har en rörelse som kallar sig Omställningsrörelsen. Denna bok beskriver omställning pengar. Det är en bok som också genomsyras av en stark omtanke om livet på jorden.